איוורור לחקלאות ותעשיה - Fans for agriculture and industry


מאוורר תיקרה - Ceiling Fan

מאוורר תיקרה בקטרים 2-7 מטר מאפשר הזזת כמות גדולה של אוויר . Ceiling fan in diameters 2-7 meters allows moving large amount of air.

קרא עוד

מאוורר הרקולס 78

מאוורר בקוטר של 1.86 מטר

קרא עוד

שדרוג למנוע DC

הסבת המאוורר / שדרוג למנוע DC

מאוורר 22

מאוורר בקוטר 600 ממ

קרא עוד

מאוורר 30

קרא עוד

מאוורר 42

קרא עוד

מאוורר 42 רצוע

מאוורר עם 22,000 מק"ש שקט ומתעים לעבודה בסביבת עובדים.

קרא עוד