מאוורר הרקולס 78


מאוורר הרקולס 78

תמאוור בעל העוצמה גדלה ומהירות רוח של 12 מטר שניה וספיקת אוויר של 110,000 קוב אויר בשעה

הרקולס עם מנוע   Hercules   DC

הרקולס דגם סילבר hercules silver 

הרקולס דגם פלטיום - Hercules platinum .מאוורר הרקולס על גלגלי - חדרי קושר / אולמות / שטח פתוח / מפעליםמאוורר הרקולס

חצר המתנה דגם רצועה

מאוורר הרקולס

חצר המתנה עין המפרץ מאוורר דגם DC

מאוורר הרקולס