מאוורר 22


מאוורר 22

המאוורר מתים לצינון באבוסים.

Technical Specifications  22

מפרט טכני 22.pdf