מקרב מזון לרפת - Manure shoveling


The optimal solution for feed approximation and manure shoveling

Simple hydrostatic machine, easy to operate.

Significant  saving on operation cost

Feed agitating, shoveling and approximation for both sides

  • High ground clearance and good maneuverability

מכונה הידרוסטטית פשוטה להפעלה.
מבצעת את העבודה בזריזות וביעילות
מקרבת ומפנה את המזון.
חסכונית בדלק ואחזקה.
גמישה מאוד בעבודה

קטלוג הפושר

Machine Specifications

Brochure pusher

הוראות שימוש ובטיחות לפושר דו בוכנתי

סרטון הסבר


כתבה ממשק הבקר והחלב - מהדורה מיוחדתכתבה מתוך משק הבקר והחלב - מדור פרסומי