מפוח לפינוי עשן 250 מעלות


מפוח לפינוי עשן 250 מעלות